تمدید مقررات تردد مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور تا پایان سال 1400 

به گزارش معاونت اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا ، سردار"ابراهیم کریمی" در گفت و گو با خبرنگار ما از تمدید مقررات تردد مشمولان غایب ایرانی مقیم خارج از کشور تا پایان سال 1400 خبر داد و اظهار کرد : کلیه مشمولان غایب ایرانی مقیم خارج از کشور که حداقل سه سال در خارج از کشور اقامت داشته باشند ، می توانند حداکثر دو بار در سال و در مجموع به مدت سه ماه به کشورتردد کنند.